No. pasport Småles Kata Laluan Pembayang: Kata laluan anda ialah tarikh lahir anda dalam format hhBBtt.
Sebagai contoh: 1 September 2004 ialah 01092004